www.amude.de
 Dengê kultur û folklora Kurdî di internêtê de www.amude.de
Arabic Deutsch English Français
Mustefa Reşîd Mijara tewangÍ (II)

Mustefa ReşÓd
mrechid@eposte.de


Me di gotara pÍşiyÍ de bi hin hevokÍn sade mijara tewangÍ hinekÍ şÓrove kiribŻ. Me gotibŻ, ku di dema niha Ż di ayendÍ de Ż herweha di dema borÓ de, lÍ belÍ tenÍ bi lÍkerÍn negerguhÍz (ÓtiranzÓtÓv) re hergav bireserhevokan de tÍ tewandin. LÍ di dema borÓ de Ż bi lÍkerÍn gerguhÍz (tiranzÓtÓv) re, ku diyardeya ÍrgatÓv serdar e, di wan hevokan de, li cihÍ bireser, kirarÍ wan tÍ tewandin. Di nimŻneyÍn me de hergav kirar tenÍ navdÍrek bŻ Ż bireser jÓ tenÍ bireserekÓ yekser bŻ. EmÍ niha derbasÓ hevokÍn hinekÍ dirÍj bibin, ku di wan de hem kirar Ż hem jÓ bireser gelek in Ż li ser bireserÍ neyekser Ż bikaranÓna pronavan di cihÍ navdÍran de rawestin.

J) Gava navdÍr bireserÍ neyekser be:

Mebesta me ji bireserÍ neyekser ew e, ku navdÍr di hevokÍ de piştÓ daÁekÍ be. Ka em dÓsa hin hevokÍn sade binivÓsÓnin:

1J) SÓnem ji AmedÍ hat.
2J) GurgÓn ji GulşÓne hezdike.
3J) SÓnem ji Azad hezdike.
4J) Ew bi xortekÓ re ÁŻ.
5J) ZÓn bi jinekÍ re peyivÓ.
6J) SÓnem ji keÁan dipirse.
7J) GulşÓnÍ ji ciwanan re got.
8J) Azad ji xortan pirsek kir.

Di hevokÍn (1J) heya (8J) de em dibÓnin, ku piştÓ daÁekÍ hergav tewang di mijarÍ de ye. YanÍ kÓjan dem dibe bila bibe, her carÍ ku navdÍr piştÓ daÁekÍ tÍ, hÓngÍ divÍt ew bÍ tewandin, ji bilÓ, ku me wek awarte gotibŻ, em dest ji tewandina navdÍrÍ nÍr, yekejimar Ż binavkirÓ berdidin. Di hevokÍn (7J) Ż (8J) de ÍrgatÓv serdar e Ż ji ber wilo di hevoka (7J) de navdÍrÍ "GulşÓn" hatiye tewandin, lÍ belÍ bireserÍ neyekser "ciwan", ku piştÓ daÁekÍ hatiye, ji ber wÍ hatiye tewandin. Hevoka (8J) jÓ wisa ye, tenÍ ku me navdÍrÍ nÍr, yekejimar Ż binavkirÓ "Azad" tevÓ ÍrgatÓv bÍ tewang hiştiye. Heke me kirar di vÍ hevokÍ de bitewanda, me yÍ bigota:

8JTA) AzÍd ji xortan pirsek kir (li gor qeyda A). yan jÓ
8JTB) AzadÓ ji xortan pirsek kir (li gor qeyda B).

K) Gava pir kirar Ż pir bireser di hevokÍ de hebin:

1K) Azad Ż SÓnem di pencerÍ re li avahiyan temaşe dikin.
2K) Behzad Ż GurgÓn bi balafirÍ ji AmedÍ ÁŻn WanÍ.
3K) GulşÓn Ż SÓnem diyariyekÍ didin keÁan.
4K) GulşÓnÍ Ż SÓnemÍ diyariyek dan keÁan.

Hevoka (1K) di dema niha de ye. Di wÍ de "Azad" Ż "SÓnem" herdu kirar in Ż ji lew re, ew nayÍn tewandin. NavdÍrÍn "pencere" Ż "avahÓ" bireserÍn neyekser in Ż ji lew re jÓ, ew hatine tewandin. Hevoka (2K) di dema borÓ de ye. LÍkera "ÁŻn" ji lÍkerÍn negerguhÍz e (ÓtiranzÓtÓv). Di vÍ hevokÍ de "Behzad" Ż "GurgÓn" kirar in Ż ji lew re, ew nehatine tewandin. NavdÍrÍn "balafir" Ż "Amed" bireserÍn neyekser in Ż ji lew re, ew hatine tewandin. Hevoka (3K) di dema niha de ye, navdÍrÍn "GulşÓn" Ż "SÓnem" kirar in, ew nayÍn tewandin. NavdÍrÍn "diyariyek" Ż "keÁ" herdu bireser in, herdu jÓ hatine tewandin. Hevoka (4K) di dema borÓ de ye Ż lÍkera "dan" lÍkereke gerguhÍz e Ż ji lew re, di hevokÍ de ÍrgatÓv serdar e. LÍkera "dan" du bireseran distÓne. Di vÍ hevokÍ de "GulşÓn" Ż "SÓnem", ku kirar in, herdu jÓ hatine tewandin. NavdÍrÍ "diyariyek" bireserÍ yekem e Ż ji lew re nayÍ tewandin, lÍ belÍ "keÁ" bireserÍ duhem e Ż ji ber wilo hatiye tewandin.
Gava hejmartin di hevokÍ de hebe, yanÍ wek di vÍ hevoka dawiyÍ de "GulşÓn Ż SÓnem", hÓngÍ tewandina navdÍrÍ dawÓ bes e. pÍwÓst nake, ku em hemŻ navdÍran bitewÓnin. Ev hevoka me bi awayÍ "GulşÓn Ż SÓnemÍ diyariyek dan keÁan" baştir e.

L) Gava kirar Ż bireser hatibin veqetandin:

1L) BavÍ SÓnemÍ ÁŻ AmedÍ.
2L) DayÓka SÓnemÍ keÁa BÍrÓvanÍ dibe ba xwÓşka GulşÓnÍ.
3L) BirayÍ Azad lawÍ GurgÓn bi xwe re bir ba mÓrÍ Palo.
4L) BavÍ CemşÓd Ż SÓnemxanÍ giramÍra zimanÍ me nivÓsand.

BerÓ em gengeşiya xwe li ser van hevokÍn jorÓn berdewam bikin, divÍt em pÍwendiya veqetandin Ż tewandina navdÍran hinekÍ ronahÓ bikin. Gava em dibÍjin: "BavÍ SÓnemÍ" gelek diyar e, ku navdÍrÍ "bav" hatiye veqetandin Ż navdÍrÍ "SÓnem" hatiye tewandin. YanÍ berÓ ku em rola "bavÍ SÓnemÍ" di hevokÍ de bizanibin, ka ew kirar an bireser e, tenÍ bi veqetandina navdÍrÍ "bav" ji navdÍrÍ "SÓnem" wisa dibe, ku navdÍrÍ "SÓnem" bÍ tewandin. Bi gotineke din, sedema tewandina navdÍrÍ "SÓnem" ew e, ku navdÍrÍ "bav" jÍ hatiye veqetandin. Niha em vegerin ser hevokÍn ku li jor hatine nivÓsandin. Hevoka (1L) di dema borÓ de ye Ż lÍkera ÁŻn lÍkereke negerguhÍz (ÓtiranzÓtÓv) e. Ji lew re kirar di vÍ hevokÍ de nayÍ tewandin. Tewandina navdÍrÍ "SÓnem", wek me got, ji ber veqetandina navdÍrÍ "bav" e. Heke em bÍjin, navÍ bavÍ SÓnemÍ Azad e, hÓngÍ em dikarin vÍ hevokÍ bi awayÍ "Azad ÁŻ AmedÍ bÍjin" Ż bi rastÓ jÓ, ku navdÍrÍ "Azad" li vir kirar e, nayÍ tewandin. NavdÍrÍ "Amed" bireser e Ż ji ber wilo, ew hatiye tewandin. Di hevoka (2L) de "dayÓka SÓnemÍ" kirar e, "keÁa BÍrÓvanÍ" bireserÍ yekser e Ż "xwÓşka GulşÓnÍ" bireserÍ neyekser e. Di vir de navdÍrÍn "SÓnem", "BÍrÓvan" Ż "GulşÓn" bi sedema veqetandinÍ (yanÍ veqetandina navdÍrÍn "dayÓk", "keÁ" Ż "xwÓşk" ji wan) hatine tewandin. Daku em bandora veqetandinÍ ji hevokÍ derÍxin, emÍ bÍjin, ku navÍ dayÓka SÓnemÍ ZÓn e, navÍ keÁa BÍrÓvanÍ ZÓlan e Ż navÍ xwÓşka GulşÓnÍ PerÓxan e. HÓngÍ hevoka me dibe:

2LY) ZÓn ZÓlanÍ dibe ba PerÓxanÍ.

Niha em dibÓnin, ku kirar "ZÓn" nehatiye tewandin, bireserÍ yekser "ZÓlan" hatiye tewandin Ż bireserÍ neyekser "PerÓxan" jÓ hatiye tewandin. Ka em hevoka (2L) tÍxin dema borÓ Ż bÍjin:

2LB) DayÓka SÓnemÍ keÁa BÍrÓvanÍ bir ba xwÓşka GulşÓnÍ.

Di pileya pÍşÓn de, em dibÓnin, ku tewandina navdÍrÍn me wek dema niha ye. LÍ belÍ, gava em bandora veqetandinÍ ji hevokÍ bavÍjin, emÍ rastiya wÍ bibÓnin.

2LYB) ZÓnÍ ZÓlan bir ba PerÓxanÍ.

Di pileya duhem de hat xuyakirin, ku ji ber ÍrgatÓv kirarÍ hevokÍ "ZÓn" hatiye tewandin, bireserÍ yekser "ZÓlan" wek xwe maye Ż bireserÍ neyekser jÓ "PerÓxan" hatiye tewandin. Di hevoka (3L) de "birayÍ Azad" kirar e, "lawÍ GurgÓn" bireserÍ yekser e Ż "mÓrÍ Palo" bireserÍ neyekser e. Di pileya pÍşÓn de, em ti tewandinÍ nabÓnin. Daku em bandora veqetandinÍ ji hevokÍ dŻrbixin, emÍ bÍjin, ku navÍ birayÍ Azad Peyman e, navÍ lawÍ GurgÓn Behzad e Ż navÍ mÓrÍ Palo Salar e. HÓngÍ hevoka me dibe:

3LY) Peyman Behzad bi xwe re bir ba Salar.

Gelo Áima ti tewandin hÍn jÓ xuya nake?. Di rastiyÍ de "Peyman", ji ber ku kirar e Ż ÍrgatÓv serdar e, diviyabŻ bihata tewandin Ż "Salar" jÓ, ji ber ku bireserÍ neyekser e, ew jÓ diviyabŻ bihata tewandin Ż hevok biba:

3LYA) PeymÍn Behzad bi xwe re bir ba SalÍr (li gor qeyda A). yan jÓ
3LYB) PeymanÓ Behzad bi xwe re bir ba SalarÓ (li gor qeyda B).

Sedema ku me wisa negotiye ew e, ku terazÓ Ż meyla ziman bi wir de ye, ÍdÓ em dest ji tewandina navdÍrÍ nÍr, yekejimar Ż binavkirÓ berdidin. Heke em wek nimŻne, van navdÍrÍn binavkirÓ bi hinÍn nebinavkirÓ biguhÍrin, hÓngÍ tewandin Í baş bÍ xuyakirin. NimŻne:

3LN) HevalekÓ kurek bi xwe re bi ba serdarekÓ.

Em dibÓnin, ku tewandina kirar (ji ber ÍrgatÓv) Ż ya bireserÍ neyekser (ji ber daÁekÍ) hat xuyakirin; Ż bireserÍ yekser wek xwe ma.

Di hevoka (4L) de navdÍrÍ "SÓnemxan" ji ber veqetandinÍ hatiye tewandin. Gava em hevokÍ sade bikin, emÍ bÍjin:

4LS) Celadet giramÍr nivÓsand.

NavdÍrÍ "Celadet" kirar e Ż "giramÍr" bireserÍ yekser e. Hevok di dema borÓ de ye, lÍkera "nivÓsandin" lÍkereke geguhÍz e, yanÍ ÍrgatÓv serdar e. Me navdÍrÍ "Celadet" netewandiye, ji ber ku ew nÍr, yekejimar Ż binavkirÓ ye. Heke em kirar tÍxin gelejimariyÍ, hÓngÍ tewang Í were xuyakirin:

4LSG) Bedirxanan giramÍr nivÓsand.

Bi vÓ awayÓ, me tewandina kirar da xuyakirin, lÍ bireser wek xwe dimÓne.

M) Gava li cihÍ navdÍran pronav hebin:

BerÓ em li ser tewandin Ż netewandina pronavan rawestin, emÍ herdu komÍn pronavÍn kesÓn bÓnin bÓra xwe.

PronavÍn kesÓn yÍn netewandÓ ev in:

ez : KesÍ yekem, yekejimar
tu : KesÍ duhem, yekejimar
ew : KesÍ sÍhem, yekejimar
em : KesÍ yekem, gelejimar
hŻn : KesÍ duhem, gelejimar
ew : KesÍ sÍhem, gelejimar

PronavÍn kesÓn yÍn tewandÓ ev in:

min : KesÍ yekem, yekejimar
te : KesÍ duhem, yekejimar
wÓ, wÍ : KesÍ sÍhem, yekejimar
me : KesÍ yekem, gelejimar
we : KesÍ duhem, gelejimar
wan : KesÍ sÍhem, gelejimar

EmÍ hevokÍn koma (L) bi guhartina hin navdÍran bi pronavan binivÓsÓnin:

1M) BavÍ wÍ ÁŻ AmedÍ.
2M) Ew keÁa BÍrÓvanÍ dibe ba xwÓşka GulşÓnÍ.
3M) WÓ lawÍ GurgÓn bi xwe re bir ba mÓrÍ Palo.
4M) WÓ giramÍra zimanÍ me nivÓsand.

Di hevoka (1M) de, li cihÍ ku berÍ navdÍrÍ "SÓnem" hatibŻ tewandin, niha pronavÍ tewandÓ "wÍ" hatiye holÍ. Gava em bavÍ SÓnemÍ bi pronav binimÓnin, hevoka me dibe:

1MP) Ew ÁŻ AmedÍ.

Em dibÓnin, ku kirar di vÍ hevokÍ de nayÍ tewandin, bi rastÓ jÓ vÍ hevokÍ pronavÍ xwe ji koma yÍn netewandÓ biriye.

Di hevoka (2M) de, me li gor ya (2L) kirar, ku "dayÓka SÓnemÍ" bŻ, bi pronavÍ "ew" guhertiye. Ka em niha bireserÍ yekser Ż yÍ neyekser jÓ bi pronav binimÓnin, daku tewang xuya bike:

2MP) Ew wÍ dibe ba wÍ.

Em dibÓnin, ku herdu bireserÍn me tÍn tewandin, ji ber ku hevok di dema niha de ye Ż ji ber wilo pronavÍn xwe, yÍn ku bŻne bireser, ji koma yÍn tewandÓ girtine.

Di hevoka (3M) de, me li cihÍ "birayÍ Azad", ku di dema borÓ de kirarÍ lÍkera gerguhÍz "birin" e, pronavÍ tewandÓ "wÓ" nivÓsandiye. Heke em "lawÍ GurgÓn" Ż "mÓrÍ Palo" jÓ bi pronavan binimÓnin, emÍ bÍjin:

3MP) WÓ ew bi xwe re bir ba wÓ.

Di vÍ hevoka me de, kirar, ku ji ber ÍrgatÓv hatiye tewandin, bi rastÓ jÓ ji koma pronavÍn tewandÓ ye. BireserÍ yekser, ku li vir nayÍ tewandin, ji koma pronavÍn netewandÓ ye Ż bireserÍ neyekser, ku divÍt bÍ tewandin, ji koma yÍn tewandÓ ye.

Di hevoka (4M) de, ku me ji hevoka (4L) biriye Ż tenÍ kirar bi pronavÍ kesÓn guhertiye, ji ber ÍrgatÓv, pronavÍ me ji koma yÍn tewandÓ ye. Heke em bireser jÓ di vÍ hevokÍ de bi pronav binimÓnin, hevoka me dibe:

4MP) WÓ ew nivÓsand.

Ji ber ÍrgatÓv, nabe ku bireser li vir bÍ tewandin. Ji lew re, pronavÍ me, yÍ ku bireser dinimÓne, ji koma yÍn netewandÓ ye.

PiştÓ vÍ gengeşiya me, ka em hin nimŻneyan bidin, ku Áawa tewanga Áewt maneya hevokÍ tevlihev dike yan jÓ berevaja dike.

NimŻne 1
Em di gotarekÍ de rastÓ vÍ hevoka jÍrÓn hatin:
- MÍrik, wekÓ ku jinikÍ tÍr kiribe lÍ ew bi xwe birÁÓ mabe, li jinikÍ dinihÍre.

Bi rastÓ ev hevokeke gelek seyr e. Ev hevoka hevedudanÓ ji sÍ hevokÍn sade pÍk hatiye.
a) MÍrik li jinikÍ dinihÍre. Ev hevok di dema niha de ye. NavdÍrÍ "mÍrik" kirar e. NavdÍrÍ "jinik" bireserÍ neyekser e, ew piştÓ daÁekÍ hatiye Ż ji lew re, her Ż her divÍt ew bÍ tewandin. Ev hevok rast Ż durist e.
b) MÍrik, wekÓ ku jinikÍ tÍr kiribe. Ev hevok di dema borÓ de ye. LÍkera "kirin" lÍkereke gerhuhÍz (titanzÓtÓv) e. Ji lew re, di vÍ hevokÍ de ÍrgatÓv serdar e, yanÍ kirar tÍ tewandin Ż bireserÍ yekser nabe ku bÍ tewandin. LÍ belÍ navdÍrÍ "jinik" li vir hatiye tewandin. Ev ne durist e.
c) Ew bi xwe birÁÓ mabe. Ev hevok jÓ di dema borÓ de ye. LÍkera "man" lÍkereke negerguhÍz (ÓtiranzÓtÓv) e. PronavÍ "ew" kirarÍ vÍ hevokÍ ye. Li vir ti navdÍr nÓne, ku bÍn tewandin. RengdÍrÍ "birÁÓ" heye, lÍ belÍ rengdÍr nayÍn tewandin. Ev hevok jÓ rast Ż durist e.

YanÍ nedurustÓ di hevoka (b) de ye. Wek li vir hatiye, tÍ wÍ maneyÍ, ku "JinikÍ mÍrik tÍr kiriye". YanÍ yÍ ku xwariye "mÍrik" e Ż ya ku birÁÓ ye "jinik" e. LÍ ev li gor maneya hevokÍ ya giştÓ ne pÍkan Ż gengaz e. DivÍt ya ku xwariye "jinik" be Ż yÍ ku birÁÓ ye "mÍrik" be. Bi tewandina navdÍrÍ "jinik" mane berevaja dibe. Ji lew re, divÍt navdÍrÍ "jinik" neyÍ tewandin Ż hevoka (b) bi vÓ awayÓ bibe:

bR) MÍrik wekÓ ku jinik tÍr kiribe.

Gelo Áima nivÓskar ketiye vÍ ÁewtiyÍ?. Gava em bala xwe didin hevoka hevedudanÓ bi giştÓ, em dibÓnin, ku kirar "mÍrik", di destpÍkÍ de berÓ bihnokÍ hatiye, di rastiyÍ de ew ji du hevokan re hatiye bikaranÓn, lÍ belÍ hevokek di dema niha de ye Ż ya din jÓ di dema borÓ de ye Ż lÍkera wÍ jÓ gerguhÍz e. Ka em hevokÍ ji vÍ astengiyÍ rizgar bikin Ż bÍjin:

- MÍrik, wekÓ ku jinik tÍr kiribe, lÍ ew bi xwe birÁÓ mabe, li jinikÍ dinihÍre.

Niha hevoka (b) wediya kirarekÓ serbixwe. Me pronavek ji koma yÍn tewandÓ jÍre kir kirar. Niha ti guman nÓne, ku kÍ tÍr xwariye Ż kÓ birÁÓ ye. LÍ ev nayÍ wÍ maneyÍ, ku hevoka (b)Ít bi her awayÓ bibe xwedÓ kirar. Hevok bi awayÍ:

- MÍrik, wekÓ ku jinik tÍr kiribe, lÍ ew bi xwe birÁÓ mabe, li jinikÍ dinihÍre.

DÓsa rast Ż durist e.

NimŻne 2
Me di rojnameyekÍ de ev nŻÁe xwend:
- Li SiwÓsreyÍ qezayekÍ bŻ: 20 kes mirin.

Ev hevoka hevedudanÓ jÓ ji du hevokan pÍk hatiye:

a) Li SiwÓsreyÍ qezayekÍ bŻ.
b) BÓst kes mirin.

Hevoka (a) di dema borÓ de ye Ż lÍkera "bŻn" lÍkereke negerguhÍz (ÓtiranzÓtÓv) e. NavdÍrÍ "qezayek" kirarÍ hevokÍ ye Ż "li SiwŻisreyÍ" bireserÍ neyekser e. TenÍ ji ber girÓngiyÍ ew hatiyÍ pÍşiya hevokÍ. Ji ber ku navdÍrÍ "SiwÓsre" piştÓ daÁekÍ hatiye, ji ber wilo jÓ hatiye tewandin. Ev rast Ż durist e. LÍ belÍ di vÍ hevokÍ de kirar hatiye tewandin Ż bi awayÍ "qezayekÍ" hatiye gotin. Ev ne rast Ż durist e. Kirar di dema borÓ Ż bi lÍkerÍn negerguhÍz re nayÍ tewandin. Hevoka (a) di rastiyÍ de divÍt bi vÓ awayÓ be:

aR) Qezayek li SiwÓsreyÍ bŻ.
Heke me ji ber girÓngiya cih, bireser anÓ pÍş, hÓngÍ dibe:
aRG) Li SiwÓsreyÍ qezayek bŻ.
Ev herdu şÍwe jÓ rast Ż durist in. Hevoka (b) her Ż her rast Ż durist e.

NimŻne 3
Wek sernivÓsa nŻÁeyekÍ, em rastÓ vÍ hevokÍ hatin:
- Ji ÁarmedorÍn TirkiyÍ karker dest bi meşÍ kirin.

Di vÍ hevokÍ de jÓ, ji ber girÓngiyÍ, yek ji bireseran hatiye pÍsiyÍ. LÍ belÍ navdÍrÍ "karker" kirar e Ż hemŻ lÍkerÍn ku bi "kirin" temam dibin gerguhÍz in. Ji lew re, divÍt kirar bÍ tewandin Ż lÍker di vÍ hevokÍ de li gor bireser be. YanÍ, hevok divÍt bi vÓ awayÓ be:
- Ji ÁarmedorÍn TirkiyÍ karkeran dest bi meşÍ kir.

NimŻne 4
Em her roj di weşanan Ż jiyana rojane de rastÓ van hevokan jÓ tÍn:

a) Ew jÓ got.
b) LÍ me wan nedÓt.
c) PartÓ demekÍ me perwerde kir.
d) Me birin mala welatparÍzek.
e) Ji ber vÍ yekÍ gelek tiştan tevlihev dikirin.

HevokÍn (a) heya (e) hemŻ jÓ Áewt in. Rastiya wan bi awayÍ jÍrÓn e:

aR) jÓ got.
bR) LÍ me ew nedÓtin.
cR) PartÓ demekÍ em perwerde kirin.
dR) Em birin mala welatparÍzekÓ.
eR) Ji ber vÍ yekÍ gelek tişt tevlihev dikirin.

NimŻne gelek pir in, lÍ em bawer dikin, ku ev bes in. Wek akam ji vÍ gengeşiya me, em digihÓnin van encamÍn jÍrÓn:

a) Bi gelemperÓ, gava navdÍr bireserÍ neyekser be - yanÍ li paş daÁekÍ be - divÍt ew bÍ tewandin. Wek awarteya vÍ qeydÍ, me berÍ jÓ gotibŻ, ku em hin bi hin dest ji tewandina navdÍrÍ nÍr, yekejimar Ż binavkirÓ berdidin.

b) Gava di hevokÍ de navdÍr bÍn hejmartin Ż tewang pÍwÓst be, hÓngÍ tewandina navdÍrÍ dawÓn bes e, lÍ belÍ tewandina hemŻ navdÍrÍn hejmartÓ ne Áewt e. Awarteya jorÓn li vir jÓ rewa ye.
c) Gava Ái kirar Ż Ái bireser hatibe veqetandin, hÓngÍ tewandina navdÍr li gor qeyda veqetandinÍ ye, yanÍ navdÍrÍ ku jÍ hatiye veqetandin tÍ tewandin. Awarteya jorÓn li vir jÓ dÓsa rewa ye.
d) NavdÍrÍ tewandÓ dikare bi pronavekÓ tewandÓ Ż navdÍrÍ netewandÓ bi pronavekÓ netewandÓ bÍ nimandin, bi mercÍ ku mÍjer Ż zayend bi hev re biguncin.
Berhemin ser zimanê kurdî cem te peyda dibin!? ---> info@amude.de


copyright © 2002 amude.de [ info@amude.de ]