AMUDE.DE - NAVENDA «ANDA KURDő
www.musesana.de www.amude.de www.kurdishculture.de
fffffff
amude.de
 
 
Helbest
Çîrok
Werger
Ramyarî
Huner
Mûzîk
Rexne
PirtŻka MÍvana
ArchÓv
Lînk
Erebî
Elmanî
Êdîtor
Webmaster
 

NŻkirin/Revised:
03.05.2001


Nivîs 6

 
NIVÎS - Kovara mehane bi zimanê kurdî û erebî
Hejmar 6                          21.04.01-21.05-01BangewazÓ

Cemal Xeznedar

BerÍzan

MaweyekÓ dŻr u dirÍje ke resteyekÓ zor be nerxim derbarey rojnamegerÓ kurdÓwe kokirdŻtewe u nŻsÓwetewe be niyazÓ blawkirdinewey le kitÍbÍkda benawÓ ĒÓnsklŻpÍdyay rojnamegerÓ kurdÓ le 100 sal daĒ bo ewey bibÓte serÁaweyekÓ pÍşÁaw le mÍjŻy roşinbÓrÓ kurdÓ da..k
 sta gÍştŻmete qonaxÓ nŻsÓnewey kem u kurtÓ u kotayÓ, bo ewey amadey bikem bo çapkirdinÖdikare her govar u rojnameyekÓ kurdÓ çend lapereyekÓ dikare le kitÍbekey Íme da bexoyewe debÓnÍ..

Bo ewey ziyatir le projeke nizÍktan bixÍnewe, bo girtin u yarmetÓdanÓ, lew layenaney bo tan deloy, agadartan dekeyn ke nawerokÓ berhemeke birÓtÓ le:

 1. betey berwar u begoyrey elf u bey kurdÓ namekan rÍzkirawin, Ónca kurteyek derbarey rojnamekan u govarekan, jimarey yekemyan u key derçŻwe? Xawen u sernŻser u sekretÍrÓ nŻsÓn u destey nŻseran kÍn? Program u rÍbazÓ Ái ye? Berdewame le bilawbŻnewe, ya westawe u peky kewtŻwe? Eger berdewame fotokopÓ jmarey yekemÓ u egerÍş westawe, jmarey yekem u dwa jmarey tomar dekeyn u fotokopÓ laperey yekemÓ blawdekeynewe..
 2. PoxteyÍk, le jiyan u ÁalakÓ ye roşinbÓrey u rojnamewanyekanÓ çalaktrÓn endamÓ blawkiraweke, sernŻser, ya sekretÍrÓ nŻsÓn, ya her yekÍk le destey nŻseran, legel wÍney xody xoyan..
 3. Ta Ísta pişt estŻrÍn be pitir le 1800-2000 nimŻney govar u rojnamey pende be rojnamgerÓ kurdÓ yewe, le yekemÓn rojnamey kurdÓ ke le 22 nÓsanÓ salÓ 1898 da le şarÓ QahÓre derÁŻwe, ta degate, ew rojname u govaraney le henderan derÁŻn Ż derdeÁin. Herweha piştim be pitir le 400 serÁawey cora u cory bawerÓpÍkraw lem meydaneda bestŻweÖ
 4. Ewey Íme pÍwÍstmane bo kamilkirdinÓ projeke, em xalaney xwareweye:
  • WÍney berÍzan, xawenÓ bilawkirawe, ya sernŻser, ya sekretÍrÓ nŻsÓn, ya yekÍk le destey nŻseranÖ
  • PoxteyÍk le jiyan u ÁalakÓye roşinbÓriyekanÓ sernŻser, ya sekrtÍrÓ nŻsÓn, weya yekÍk le destey nŻseran, mercÓş niye ew natane le ser laperekanÓ ew bilawkiraweke nŻsrabÍ..
  • Jmare yekemekan u dwa jmarekanÓ ew bilawkiraweye, eger arezŻ biken, paş fotokopÓkirdinyan u zanyarÓwergirtin lÍyan, bilawkirawekan u serÁawekan bo xawenekan u dezgakan degerÓnewe..
  • Be agadarkirdinÓ her zanyarÓyek derbarey ew rojname u govaraney peywendÓyan be Kurd we heye u ber her zimanek bÍ, xizmetÍkÓ gewrey mÍjŻy roşinbÓrÓ kurdÓ deken u ditwanin be nawnÓşaney jÍrewe peywendÓman legel da biken.


  PÍşekÓ supasÓ bÍ payan bo berÍztan..
  Her bijÓn be şadÓ u serbilindÓ bo berwe pÍşewe birdinÓ barÓ roşinbÓrÓ y kurdÓ, emeyiş serbilindÓ ye bo Kurdistan.

  Biratan
  Cemal Xeznedar

  NawnÓşan

  Cemal Xeznedar
  Tresckowstr.55
  30457 Hannover
  Germany

  Tel/Fax: +49-511-2621879
  Yan be e-mail: amude@amude.de

Copyright © 2000-2001 amude.de and SÓrwan, All rights reserved.